Mary McCarthyová: "Leckdy může rozladění u ženy, s nímž si neví rady ani nejlepší psychiatr, odstranit i průměrný kadeřník."