Albert Einstein: "Večírek, na němž jsou všichni zajedno, je ztracený večer."